محوریت آیات و روایات در تبلیغ (3)
71 بازدید
محل نشر: مبلغان » بهمن و اسفند 1384 - شماره 75 (16 صفحه - از 102 تا 117)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره در دو شماره پیشین مطالبی را در مورد «اهمیت و چرایی» محوریت آیات و روایات و «چگونگی تحقیق و پژوهش» در آنها، که فصل اول راهکارهای عملی بیان آیات و روایات بود، مطرح کردیم. در این قسمت می‏خواهیم فصل دوم را با عنوان «زمینه سازی» بیان کنیم. چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، برای روشن‏تر شدن مباحث، کلاس را به عنوان یک فضای تبلیغ در نظر گرفته‏ایم و مباحث را بر آن منطبق ساخته‏ایم.